מה תהיה קצבת הפנסיה שלך?

הרוב המכריע של האנשים המגיעים לגיל פרישה, היום, נמצאים במצב גופני ומנטאלי טובים ובצפייה לתקופת פוסט פרישה ממושכת של פנאי ובריאות. לקצבה החודשית יש השלכות משמעותיות על הרווחה הכלכלית של הפנסיונר שהריי, מצד אחד היא צריכה לשמר את רמת החיים אליו התרגל עוד בחיי עבודתו. ומאידך, להבטיח את עתידו וביטחונו הכלכלי במשך תקופת הפוסט פרישה הכי ארוכה שהייתה אי- פעם.

ממה מורכבת הקצבה החודשית?
כיום, הקצבה החודשית מורכבת משלושה רבדים : ביטוח לאומי , חיסכון פנסיוני וחיסכון פרטי.

הביטוח הלאומי מהווה נדבך שולי  בעיקר בגלל היקף ההטבה הנמוכה יחסית לצרכיו של הפנסיונר. הטבה זו מובטחת לכל אדם שהגיע לגיל פרישה ואשר היה תושב המדינה למעלה מ- 10 שנים, ללא קשר לגובה הכנסתו בתקופת עבודתו.

החיסכון הפנסיוני בנוי על שלושה אפיקי חיסכון: קופות גמל, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה חדשות בהן גובה הקצבה תלוי בסכום הנצבר בקופת העובד בתקופת עבודתו  . בכל אחד מהאפיקים הפרט מקבל קופה אישית (כלומר, חשבון חיסכון פרטי). העובד והמעביד מפרישים לקופה האישית של העובד , סכומי כסף באופן יחסי לשכר החודשי של העובד. היחס יכול להגיע ל-5.5% מועסק ול- 12% מעסיק (הכוללים גם הפרשה לפיצויים הניתנים לפדיון כקצבה). הכספים שנצברו עד לרגע הפרישה בתוספת הריבית שנצברה מאפשרים לפורש, מחיי העבודה, הכנסה חודשית קבועה במשך תקופת הפוסט פרישה שלו.

החיסכון הפרטי נעשה ביוזמת הפרט. החיסכון הפרטי הוא למעשה דחיית הצריכה בהווה במטרה להגדיל את התצרוכת בעתיד. הפרט קובע את גובה החיסכון ואת אפיק החיסכון.

אי ודאות והשפעתה על התקציב הפנסיה החודשי העתידי
רוב האוכלוסייה נשענת על שני הרבדים הראשונים. בעוד שהרובד הראשון מושפע מיחסי הכוחות שבין אוכלוסיית העובדים לאוכלוסיית המזדקנים, הרובד השני מושפע משני מרכיבים עיקריים, והם:

1. סכום הכסף שנצבר בקופה האישית ( כלומר, סך הכספים שהופקדו בתוספת הריבית שנצברה ובניכוי דמי הניהול).
2. מחיר הקצבה החודשית העתידית לרגע הפרישה . זהו למעשה המחיר שגובה קרן הפנסיה בתמורה לתשלום חודשי של שקל אחד, לשארית חייו של הפנסיונר.

לדוגמא, אם סכום הכסף שנצבר בקופה האישית, נכון ליום הפרישה, הוא 2,000,000 ש"ח ומחיר הקצבה החודשית  נכון ליום הפרישה הוא 180 ש"ח לכל שקל קצבה, הרי שגובה הקצבה החודשית שיקבל הפנסיונר בתקופת פוסט הפרישה תעמוד על 11,111 ש"ח,אם מחיר הקצבה החודשית תעלה ל- 190 הרי שהסכום המתקבל ירד ל-  10,526 ש"ח (מדובר בסכום ברוטו).

יצירת קשר

דילוג לתוכן