"לכולם יש"

התקופה שלפני החזרה לבית הספר היא תקופה של דילמות ערכיות וכלכליות במשפחה. לאחר ההוצאות הגדולות שנבעו מהחופש הגדול, ולאחר ההצטיידות